Siirry sisältöön

Raamattuavain

Tästä arkistosta löydät Raamattuavain -ohjelman jaksot vuosilta 2008-2022.

Hengellinen koti Raamatussa – Markus Aitamäki

 Hengellisen kodin peruspilarit

Mitkä ovat hengellisen kodin peruspilarit? Mistä voi tunnistaa kristillisen seurakunnan? Millainen oli alkukirkon seurakunta ja voidaanko jotain siitä soveltaa meidän aikaamme? Tätä kysellään tässä raamattuavain-opetuksessa.

Hengelliseen kotiin sitoutuminen

Miksi on tärkeää käydä seurakunnassa ja millaisessa jumalanpalveluksessa olisi mukava käydä? Mitä se tarkoittaa, että sitoutuu omaan seurakuntaansa? Tähän yritämme löytää vastauksia tässä raamattuavain-opetuksessa

Hengellisen kodin ilmapiiri

Jeesus sanoo, että meidän tulisi rakastaa toisiamme. Jos tämä toteutuisi hengellisessä kodissa, siellä olisi hyvä olla. Miten voimme vaikuttaa hengellisen kodin ilmapiiriin?

Hengellisen kodin uhkat

Hengellistä kotia uhkaavat erilaiset uhkat. Ne ovat uhkia, jotka nousevat seurakunnan sisältä, mutta myös niiden ulkopuolelta. Yritämme tässä raamattuavaimessa tunnistaa ja nostaa esille näitä uhkakuvia

Hengellisen kodin uudet perheenjäsenet

Hengellinen koti on siitä erityinen, että siihen pääse vain kutsumalla. Seurakunnan tulisi olla sellainen paikka, johon on helppo kutsua muita ihmisiä mukaan. Pohdimme tässä raamattuavaimessa, kuinka voisimme ottaa vastaan uusia perheenjäseniä hengelliseen kotiimme.

Viisi tapahtumaa Paavalin Elämässä – Ilkka Rytilahti

Marttyyriuutta Todistamassa

He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. (Apt. 7:58) 

Damaskoksen tiellä 

Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. 4Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: »Saul, Saul, miksi vainoat minua?» 5Hän kysyi: »Herra, kuka sinä olet?» Ääni vastasi: »Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.» (Apt. 9:3–6) 

Evankeliumin lähettiläänä Ateenassa 

Paavalin elämässä hänen Kristuksen seuraajaksi kääntymisen jälkeisistä noin hieman yli kymmenestä seuraavasta vuodesta ei tiedetä paljoakaan. On kuitenkin nähtävissä, että ne olivat Paavalin kohdalla häntä apostolin tehtäviin valmistavia – niin lähetysmatkoihin kuin seurakuntien hoitamiseen niiden istuttamisen jälkeen.  

Paavali ja Korintin seurakunta 

Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, 20 sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! (1. Kor. 6:19–20) 

Ristin sanoman julistajana maaliin asti 

Olen saanut raataa kovemmin kuin he, olen ollut enemmän vankeudessa, minua on ruoskittu ylen määrin, monesti olen ollut kuolemanvaarassa. 24 Olen juutalaisilta viisi kertaa saanut »yhtä vaille neljäkymmentä» ruoskaniskua, 25 kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, olen ajelehtinut meressä vuorokauden. 26 

Oman kutsun kohtaaminen – Anu

 Tärkeimmän kutsun kohtaaminen

Tällä viikolla Raamattuavain -ohjelmissa pohdimme oman kutsun kohtaamista. Jumalan ensisijainen kutsu meille on kutsu Hänen omakseen, pelastukseen. Otammeko vastaan Hänen tärkeimmän kutsunsa?

Kutsuttu elämään yhteydessä

Jumala kutsuu meitä elämään hänen yhteydessään, jotta kasvaisimme hänen tuntemisessaan ja saisimme juurtua häneen. Haluammeko vastata tähän kutsuun ja miten siihen vastaaminen vaikuttaa elämääni?

Kutsuttu opetuslapseksi

Jeesus antoi meille kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen yhden ainoan tehtävän: toteuttaa lähetyskäskyä eli tehdä opetuslapsia. Miten meidän tulisi ymmärtää kutsu opetuslapseuteen omassa elämässämme?

Kutsuttu tavoittamaan

Jokainen kristitty on kutsuttu elämään lähetyskäskyä todeksi, mutta se ei välttämättä tarkoita kauas lähtemistä. Olemmeko valmiita tarttumaan kutsuun tässä ja nyt?

Kutsuttu lähtemään kauas

Jotkut Jumala kutsuu lähtemään oman kulttuurin ja kielen ulkopuolelle, jotta jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus kuulla evankeliumi. Mistä tiedämme, onko Jumala kutsunut juuri meidät lähtemään kauas? Uskallammeko vastata tähän kutsuun?

Raamatun nuoret vastuunkantajat, Mika Tuovinen

Profeetat kuulivat Jumalan kutsun nuorena

Jumala valmistaa monia työtovereitaan tuleviin tehtäviin jo lapsuudesta ja nuoruudesta alkaen. Nuoret tarvitsevat vanhempien kristittyjen tukea ja rohkaisua kutsumuksensa selkeyttämiseen ja tehtävänsä suorittamiseen.

Nuoret maanmuuttajina

Raamatussa on niitä nuoria, joille Jumala antoi elämäntehtäväksi yhteiskunnallisten asioiden hoitamisen ja johtamisen. Tänäänkin Jumala kutsuu nuoria palvelemaan kansaa ja kansakuntia Jumalan tahdon mukaiseen hyvään elämään.

Pienten lasten suuret teot

Ihmisen ei tarvitse olla vanha tai jossain hengellisessä virka-asemassa ollakseen Jumalan käytössä. Raamatussa on tuntemattomaksi jääneitä lapsia, joiden sanat ja teot ovat olleet tärkeitä Jumalan suunnitelmassa.

Nuoret herätyksen hengessä

Monet herätykset ovat alkaneet nuorten parissa. Raamatussa kerrotaan kuninkaasta, joka löysi kadoksissa olleen Mooseksen lain kirjan. Sen lukeminen toi uskonpuhdistuksen kuninkaalle ja kansalle. Jumalan sana ja hengellinen uudistus, herätys ja uskonpuhdistus kulkevat käsi kädessä.

Nuorten suuret näyt

Erityisesti nuoret tarvitsevat suuria näkyjä Jumalasta ja hänen valtakuntansa etenemisestä. Heitä tulee rohkaista käyttämään omaa luovuuttaan ja lahjojaan lähetystehtävän toteuttamisessa koti-Suomessa ja lähetyskentillä.